Politica de confidentialitate

myAuto.pro respecta caracterul privat si confidential al informatiilor Dumneavoastra, si nu furnizeaza informatii catre terte parti cu exceptia celor necesare serviciilor de curierat / posta.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, EVOX PROTRADE SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizati despre Dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este doar onorarea comenzilor realizate de catre client / vizitator.

Sunteti invitat(a) sa furnizati doar date cu caracter personal necesare si obligatorii pentru realizarea facturii si expedierea coletului prin curierul rapid cu care EVOX PROTRADE SRL are contract de colaborare. Refuzul dvs. de a furniza aceste informatii determina posibilitatea de neonorare a comenzilor. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: FAN CURIER [transportator] si SmartBill [facturare]. Ambii parteneri sunt GDPR Compliant.

Datele cu caracter personal solicitate sunt dupa cum urmeaza:

Pentru facturare si expeditie / livrare:
- Nume & Prenume
- Adresa
- Numar telefon
- Adresa de email

Pentru plata contravaloare produse returnate:
 - Nume & Prenume
 - Contul bancar in care se face plata

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata transmisa electronic la adresa de email: office@myauto.pro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Informatiile de orice natura furnizate de catre cumparator vanzatorului, vor ramane in proprietatea acestuia. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda facuta fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Mesajele Vanzatorului sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de myAuto.pro. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. 

Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului myAuto.pro. Vanzatorul nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

Prin inscrierea in baza de date EVOX Protrade SRL, cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte sau sunt modificate, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.

Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, prelucrarii datelor sale personale in scopuri de marketing direct.